Kleine Kracht

Hemelvaartskamp

Informatie

Vertrek

Opgeven?

Einddatum 21 mei 2019
Geld

Betalen?

Rekeningnummer
Ter naam van
Onder vermelding van
Bedrag
NL21 RABO 0321 9856 48
Jeugdvereniging 16 min
Hemelvaartskamp 2019 + je naam
1 gezinslid € 45,-
2 gezinsleden € 85,-
3+ gezinsleden € 120,-
Omgang

Respect!

Zorg dat iedereen zich prettig en veilig voelt!
Laat iedereen in zijn/haar waarde!
Houd het gezellig met elkaar!
Wij vermijden: Pestgedrag, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of seksueel intimiderende gedragingen of opmerkingen.

Privacy

Privacy!

Er worden foto’s gemaakt op het kamp! De foto’s kunnen online gepubliceerd worden.

Aanmelden

Naam *
Emailadres *
Mobiel nummer *
Emailadres ouder(s)*
Nummer ouder(s) *
Gebruik je medicijnen?
Zo ja, welke?
Zo ja, wanneer?
Heb je allergieën?
Zo ja, welke?
Bijzonderheden
captcha